Webmaster

Jan Barmettler v/o Chnebu
Vorder Hobiel
6374 Buochs
chnebu [at] pfadibuochs [dot] ch

 

Abteilungsleiter

Fabian Barmettler v/o Sound
Ridliweg 6
6374 Buochs
sound [at] pfadibuochs [dot] ch