Webmaster

Jan Barmettler v/o Chnebu
Vorder Hobiel
6374 Buochs
chnebu [at] pfadibuochs [dot] ch

Abteilungsleiter

Oliver Bucher v/o Nimbus
Seidenhofstrasse 10
6003 Luzern
nimbus [at] pfadibuochs [dot] ch